DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNİK SÖZLÜKLER

Türkçe İngilizce - İngilizce Türkçe DSİ Teknik Terimler Sözlüğü
Türkçe-İngilizce-Almanca-Fransızca DSİ Hidroloji Sözlüğü
DSİ İnşaat Terimleri Sözlüğü